Sygdomsforsikring

DKK 750 inkl. moms

Bliver du syg før eller under kurset – dækker forsikringen dig, så du kan komme på næste ledige kursus.

Forsikringen giver dig mulighed for at tage resterende kursusdage på et senere tidspunkt.

Vigtigt!
Se detaljer og beskrivelse herunder.

Sådan er du dækket med en sygdomsforsikring

Hensigten med denne forsikring er at hjælpe dig til et nyt kursus, hvis du skulle blive syg. Herunder er anført nogle afgrænsninger for dækningen. Vi vil dog, som altid, strække os for at finde en løsning, der er rimelig for begge parter.

Bemærk! Forsikringen er påført fakturaen med en kort tekst. Skriv derfor denne side ud, så du har registreret detaljerne som de står, da du købte forsikringen.

Beskrivelse:

  • Forsikringen dækker ved sygdom opstået dagen før eller under kurset.
  • Forsikringen skal være købt til det kursus den dækker.
  • Vi finder sammen mulige nye datoer, på næste mulige kursus, i vores aktuelle kursuskalender.
  • Er der splitdatoer involveret, rykkes splitdato 2 tilsvarende. (Så du får split 1 før split 2).
  • Forsikringen dækker alene muligheden får at få nye kursusdage, ikke tilbagebetaling af kursusgebyr.
  • Erstatningskurset kan kun være et tilsvarende kursus.
  • Er vores kursus i mellemtiden udgået – kan du vælge et andet af tilsvarende længde.
  • Erstatningskurset skal være afholdt senest 1 år fra oprindelig kursusstartdato. Herefter er muligheden tabt.